پیتزا توکا

پیتزا

پیتزا گوشت و قارچ

ترکیبات :
گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه، سس مخصوص

پیتزا مخصوص (ژامبون)

ترکیبات :
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ قارچ، سس مخصوص، پنیر

پیتزا ممتاز توکا

ترکیبات :
گوشت رست بیف، ژامبون گوشت، پپرونی، قارچ، سس
مخصوص، فلفل دلمه، پنیر

پیتزا رست بیف

ترکیبات :
گوشت رست بیف، قارچ، فلفل دلمه، سس مخصوص

پیتزا چیکن

ترکیبات :
گوشت مرغ، قارچ، فلفل دلمه، سس مخصوص

پیتزا پپرونی

ترکیبات :
کالباس، پپرونی مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ، سس
مخصوص، پنیر

پیتزا سوپر

ترکیبات :
گوشت رست بیف، پپرونی، فلفل دلمه، قارچ، سس
مخصوص، پنیر

پیتزا سبزیجات

ترکیبات :
قارچ، فلفل دلمه، ذرت، گوجه، زیتون، هویچ، نخود سبز، سس
مخصوص، پنیر

پیتزا پنجره ای توکا

ترکیبات :
ژامبون گوشت، گوشت رست بیف، قارچ، فلفل دلمه، سس
مخصوص

پیتزا پنجره ای

ترکیبات :
ژامبون گوشت، گوشت رست بیف، قارچ، فلفل دلمه، سس
مخصوص

پیتزا رست بیف دو نفره

ترکیبات :
گوشت رست بیف، قارچ، فلفل دلمه، سس مخصوص

پیتزا ممتاز دو نفره (ویژه)

ترکیبات :
گوشت رست بیف، ژامبون، پپرونی، کراکف، قارچ، فلفل
دلمه، سس مخصوصشعبه یک:
  • مشهد، ویلا شهر، امام رضا 9
  • تلفن: 35592040-051
  • نقشه
شعبه دو:
  • مشهد، چهار راه آزاد شهر
  • تلفن: 12-36040911-051
  • نقشه