پیتزا توکا

ساندویچ

ساندویچ ویژه توکا

ترکیبات :
 1عدد فیله نرمال، برگر، ژامبون گوشت، پنیر ، سس مخصوص

چیز برگر

ترکیبات :
1 عدد برگر ، پنیر، سس مخصوص

اسپایسی برگر

ترکیبات :
 1 عدد برگر ، ژامبون ، پنیر، سس مخصوص اسپایسی

ماشروم برگر

ترکیبات :
1 عدد برگر ، سس ماشروم ، پنیر

رست بیف

ترکیبات :
گوشت رست بیف، قارچ، پنیر

چیکن فیله اسپایسی

ترکیبات :
فیله مرغ اسپایسی ، سس مخصوص اسپایسی

چیکن فیله نرمال

ترکیبات :
فیله مرغ نرمال ، سس مخصوص

سوپر

ترکیبات :
فیله مرغ نرمال ، بیکن گوشت ، پنیر ، سس مخصوص

گریل چیکن

ترکیبات :
فیله مرغ گریل شده ، پنیر ، سس مخصوص

کریسپی

ترکیبات :
فیله استریپس ، پنیر، سس مخصوص

هات داگ تنوری

ترکیبات :
هات داگ ، قارچ ، پنیر

هات داگ ویژه

ترکیبات :
ژامبون تنوری، قارچ پنیر ، هات داگ

ژامبون تنوری

ترکیبات :
ژامبون تنوری، قارچ پنیر

ژامبون گوشت سرد

ترکیبات :شعبه یک:
  • مشهد، ویلا شهر، امام رضا 9
  • تلفن: 35592040-051
  • نقشه
شعبه دو:
  • مشهد، چهار راه آزاد شهر
  • تلفن: 12-36040911-051
  • نقشه